לגזיאל תעשיות בע"מ

תעשיית מצבות אבן ושיש


 

מנהגים והלכות אבלות

האבלות

אחרי קבורת הנפטר מתחילה אבלות השבעה והשלושים. מתחילים לספור את השבעה מיד אפילו אם נקבר קרוב לשקיעה ומלבד שישבו על הקרקע שעה קלה לפני השקיעה.

השבעה

מדליקים נר נשמה לעילוי נשמת הנפטר כל ימי השבעה.
יום אחרון של השבעה קרובי המשפחה עולים לקבר אומרים פרקי תהילים קדיש והשכבה.

השלושים

את יום השלושים מונים מיום הקבורה ובמשך כל ימי השלושים נוהג מנהגי אבלות אינו מסתפר ואינו משתתף בשמחות.
ביום האחרון של השלושים נפסקת האבלות ונוהגים לעלות ביום זה לקבר. .
בתום האבלות מותר לו להסתפר רק אחרי שיגערו בו חבריו.

אבלות שנה

אחרי השלושים אין נוהגים אבלות אלא לאב ולאם.
אין נוהגים אבלות יותר משנים עשר חודש. בתקופה זו אסור להשתתף בשמחות. הבן ילמד משניות לעילוי נשמת אביו ואמו ובמשך כל השנה יאמר קדיש בכל התפילות. בתום השנה עולים לקבר אומרים פרקי תהילים והשכבה.

כבוד המת

אין להיכנס לבית הקברות בגילוי ראש.
אסור לבקר באותו קבר שתי פעמים ביום.
טוב לרחוץ ידיים כשבאים לבית הקברות וכשיוצאים ואין מנגבים אותם.
אסור לכהן להיכנס לבית העלמין.
טוב לומר שמבקרים את הקבר את פרקי תהילים ל"ג ט"ז י"ז ע"ב צ"א ק"ד ק"ל ואחריו בפרק קי"ט את הפסוקים המתחילים באותיות של הנפטר ואותיות נ ש מ ה.
כשנפרדים מהקבר נוהגים לשים אבן על המצבה לסימן שביקרו את המת.

המצבה

הסיבה שבונים מצבה לקבר משום זיכרון למת שיכירו את מקום קבורתו ויבואו לבקרו ולהתפלל לעילוי נשמתו.
יש נוהגים לכסות את הקבר לאחר השבעה ולהקים מצבה בתום השלושים.
כותבים על המצבה את שם הנפטר שם אביו או אמו ויום הפטירה ונוהגים לסיים את הנוסח במילים ת נ צ ב " ה שהן ראשי תיבות תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.הרב נריה 18, בכניסה לבית העלמין, נתניה   טל: 09-8325050 פקס: 09-861550 שלום: 050-5267192 איציק: 050-5779173           
            e- mail: lagziel@lag.co.il 


בניית אתרים עם מערכת ניהול תוכן