top of page

 עיצובים מיוחדים בשיש

כיום עם הטכנולוגיה והידע הקיים בחברתנו

ניתן לבצע עיצובים מיוחדים למצבות באבן ובשיש או להוסיף דגמים מפוסלים באבן.

בלגזיאל תעשיות אנו מבינים את הצורך בייחוד המצבה

והצורך להביע את מהות הנפטר על גבי המצבה .

יש לנו את האפשרות לענות על דרישות אלו בצורה הכי מדויקת ואיכותית.

bottom of page