top of page

מצבות ה 07.10.23

 

.מצבות לגזיאל תעשיות, כואבת את כאב המשפחות של הנופלים 
אנו עושים הכל כדי להעמיד לרשותכם את הצוות המקצועי ביותר 

.כדי להנציח את זכר יקיריכם 
. מי ייתן ונדע ימים טובים יותר

bottom of page