top of page

המצבות של יקירינו המנוחים נמצאות בחוץ ולכן הן חשופות לנזקי מזג אוויר, לשחיקה של האבן

ולעיתים לנזקים שנגרמים ע"י גורם אנוש. גורמים אלו מביאים את המצבות למצב של שחיקה

או של דהייה של האותיות, פטרת ועובש על המצבות .

כדי לתקן את הנזקים האלו יש לפנות לקבלן מצבות מוסמך אשר יתקן את המצבה.

לעיתים נדרש רק ליטוש של המצבה וצביעה מחודשת של האותיות, ולעיתים יידרש להחליף את כל האבן.

במצבות לגזיאל תעשיות אנו נותנים את השירות של שיפוץ המצבה ומתייחסים לשירות זה כשירות חשוב

עבור הלקוח שכן אנו רוצים תמיד לראות את המצבות של יקירנו חדשה ונקיה כמו שהייתה בהתחלה.

במצבות לגזיאל תעשיות אנו מקפידים גם פה על איכות העבודה והחומר ועל השירות

לאורך כל הדרך ללקוח.

 שיפוץ מצבות

מצבות לגזיאל תעשיות מציעה את שירות תחזוקת המצבות על מנת למנוע בלאי טבעי של המצבה .

שירות זה כולל ביקור ע"י עובד מטעמנו פעם בחודש במצבה שמנקה את המצבה, הדלקת נר,

פינוי פסולת שהצטברה ליד המצבה וסידור גינה במידת הצורך.

תחזוקת המצבה באופן קבוע מונע מהמצבה להגיע למצב של עובש ופטרת

ומעכב את הבלאי הטבעי של המצבה.

בנוסף, שירות זה מאפשר ללקוחות אשר לא מגיעים לפקוד את מצבת יקריהם

לדעת כי פעם בחודש מגיע משהו לפקוד את המצבה ומדליק נר.

תחזוקת מצבות
 תחזוקת  מצבות
הלכות ומנהגי אבילות

אבלות

אחרי קבורת הנפטר מתחילה אבלות השבעה והשלושים. מתחילים לספור את השבעה מיד אפילו אם נקבר קרוב לשקיעה ומלבד שישבו על הקרקע שעה קלה לפני השקיעה.

שבעה

מדליקים נר נשמה לעילוי נשמת הנפטר כל ימי השבעה.
יום אחרון של השבעה קרובי המשפחה עולים לקבר אומרים פרקי תהילים קדיש והשכבה.

השלושים

את יום השלושים מונים מיום הקבורה ובמשך כל ימי השלושים נוהג מנהגי אבלות

אינו מסתפר ואינו משתתף בשמחות.
ביום האחרון של השלושים נפסקת האבלות ונוהגים לעלות ביום זה לקבר. 
בתום האבלות מותר לו להסתפר רק אחרי שיגערו בו חבריו.

אבלות שנה

אחרי השלושים אין נוהגים אבלות אלא לאב ולאם.
אין נוהגים אבלות יותר משנים עשר חודש. בתקופה זו אסור להשתתף בשמחות.

הבן ילמד משניות לעילוי נשמת אביו ואמו ובמשך כל השנה יאמר קדיש בכל התפילות.

בתום השנה עולים לקבר אומרים פרקי תהילים והשכבה.

כבוד המת

אין להיכנס לבית הקברות בגילוי ראש.
אסור לבקר באותו קבר שתי פעמים ביום.
טוב לרחוץ ידיים כשבאים לבית הקברות וכשיוצאים ואין מנגבים אותם.
אסור לכהן להיכנס לבית העלמין.
טוב לומר שמבקרים את הקבר את פרקי תהילים ל"ג ט"ז י"ז ע"ב צ"א ק"ד ק"ל ואחריו בפרק קי"ט את הפסוקים המתחילים באותיות של הנפטר ואותיות נ ש מ ה.
כשנפרדים מהקבר נוהגים לשים אבן על המצבה לסימן שביקרו את המת.

המצבה

הסיבה שבונים מצבה לקבר משום זיכרון למת שיכירו את מקום קבורתו

ויבואו לבקרו ולהתפלל לעילוי נשמתו.
יש נוהגים לכסות את הקבר לאחר השבעה ולהקים מצבה בתום השלושים.
כותבים על המצבה את שם הנפטר שם אביו או אמו ויום הפטירה

ונוהגים לסיים את הנוסח במילים ת נ צ ב " ה

שהן ראשי תיבות תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

bottom of page