top of page

מצבות קטנות

כיום בבתי העלמין הגדולים שסובלים מצפיפות חברת קדישא מקצה חצי מצבה או מצבה קטנה

בקבר זה נטמנים שני אנשים ולא מחויב שיהיה בניהם קשר כל שהוא.

אנו, בלגזיאל תעשיות, מתאימים את עצמנו לדרישות אלו ומייצרים גם מצבות קטנות

מצבות אלו יכולות להיות מכל סוג שיש או אבן , בכל עיצוב או פיתוח שהלקוח מבקש.

בלגזיאל תעשיות אנו מקפידים על עבודה איכותית ושימוש בחומרים הטובים ביותר

כדי לשמור על תקינות ואיכות המצבה גם כאשר יצטרכו לפתוח אותה שוב.

ולחילופין אנו בלגזיאל תעשיות יודעים להתאים את עצמנו לבניית מצבה קטנה

על קבר שקיימת בו מצבה בלי לפגוע במצבה הקיימת או בעיצוב ובאיכות המצבה החדשה.

 

bottom of page